Den spente situasjonen i Europa krever økt årvåkenhet Som kjent så er det en spent situasjon i Ukraina. Som en konsekvens av dette oppfordrer vi dere til å være spesielt årvåkne og rapportere mistenkelige hendelser til interne sikkerhetsenheter og norske myndigheter. I sin nylige publiserte rapport Risiko 2022, stadfester NSM at trusselen mot norske virksomheter