Kobbernettet er i ferd med å fases ut i Norge. Det 100 år gamle kobbernettet i Norge er under avvikling. Disse linjene ble i sin tid bygget for å kunne tilby fasttelefon og etter hvert bredbånd til det de som trengte dette, og kan være bidragsyter til dårlig og ustabilt nettverk. Før det skjer at