Medianova

 

Medianova.no er en konsulenttjeneste drevet av Geir Fjeld.

Han er utdannet innen grafisk bransje, og har over 30 års erfaring med informasjon, kommunikasjon, form, farge og layoutarbeid. De siste 10 årene har hovedfokus ligget på sosiale medier og produksjon av websider. Redaksjonelle tjenester med tekst og foto er en naturlig del av dette.