IT-Sikkerhetsquiz

Vi har laget en sikkerhetsquiz som vi håper dere tar ved anledning. Den inneholder mye nyttig informasjon og kanskje dere lærer noe nytt.  Bruk denne muligheten til å teste deres ferdigheter ogkanskje kan dere lære mer om viktigheten av IT-sikkerhet. Quizen tar omtrent 5 minutter å fullføre.

Read More

VR (Virtual Reality) og Tannlegeskrekk, Opplæring, Informasjon

​ ​   Virtual Reality (VR) er en teknologi som gjør det mulig for brukerne å gå inn i en virtuell verden og samhandle med den på en tredimensjonal måte. Innen tannhelsetjenesten kan VR brukes til forskjellige formål. Ifølge en studie publisert i det medisinske tidsskriftet “National Center for Biotechnology Information” (NCBI), kan tannbehandlinger ved

Read More

Sikkerhet og situasjonen i verden

Den spente situasjonen i Europa krever økt årvåkenhet Som kjent så er det en spent situasjon i Ukraina. Som en konsekvens av dette oppfordrer vi dere til å være spesielt årvåkne og rapportere mistenkelige hendelser til interne sikkerhetsenheter og norske myndigheter. I sin nylige publiserte rapport Risiko 2022, stadfester NSM at trusselen mot norske virksomheter

Read More