Sikkerhet og situasjonen i verden

Den spente situasjonen i Europa krever økt årvåkenhet Som kjent så er det en spent situasjon i Ukraina. Som en konsekvens av dette oppfordrer vi dere til å være spesielt årvåkne og rapportere mistenkelige hendelser til interne sikkerhetsenheter og norske myndigheter. I sin nylige publiserte rapport Risiko 2022, stadfester NSM at trusselen mot norske virksomheter

Read More

Kobbernettet forsvinner, hva nå?

Kobbernettet er i ferd med å fases ut i Norge. Det 100 år gamle kobbernettet i Norge er under avvikling. Disse linjene ble i sin tid bygget for å kunne tilby fasttelefon og etter hvert bredbånd til det de som trengte dette, og kan være bidragsyter til dårlig og ustabilt nettverk. Før det skjer at

Read More