Kobbernettet er i ferd med å fases ut i Norge.

Det 100 år gamle kobbernettet i Norge er under avvikling. Disse linjene ble i sin tid bygget for å kunne tilby fasttelefon og etter hvert bredbånd til det de som trengte dette, og kan være bidragsyter til dårlig og ustabilt nettverk.

Før det skjer at du blir uten internett, så har vi i Sentu ordnet noen avtaler som gjør at vi kan levere Fibernett fra GlobalConnect, og Trådløst nett fra Telia.

Ta kontakt så hjelper vi deg med å oppgradere nettverket ditt.